veebirakendus

/web application/

serveritarkvara, mida saab kasutada üksnes veebibrauseri kaudu