ajaveeb / veebipäevik / blogi

regulaarselt uute postitustega täienev veebileht, kus postitused on tagurpidi ajalises järjekorras – esimesena ilmub alati viimasena lisatud tekst, foto või audioklipp. Lugejatel on võimalik postitusi kommenteerida, vanemad postitused kogutakse arhiivi.

algoritm

probleemi lahendamiseks vajalik juhiste hulk, mida mehaaniliselt (st. ilma loovust rakendamata) järgides on võimalik jõuda soovitud tulemuseni

ühismeedia / sotsiaalmeedia

digiteenus, mille abil kasutajad ise virtuaalsetes kogukondades ja võrgustike ssuhtlevad ning loovad ja jagavad teistega digisisu, suhtlevad, teavet ja ideid

õpihaldussüsteem

veebipõhine serveritarkvara, mis on loodud spetsiaalselt õppesisu (nt õppematerjalid, harjutused, testid) ja õppeprotsesside (nt juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine) haldamiseks

turvameede

riski ettenägev ja kahandav abinõu (nt nutiseadme ekraanilukustus salasõnaga)

pädevus

inimese tõendatud suutlikkus rakendada õpitud teadmisi, oskusi ja muid isikuomadusi (nt motivatsioon, hoiakud, püsivus) ülesannete lahendamiseks tööl või muus elulises olukorras

programmikood

arvutiprogrammi käsud teksti või visuaalsel kujul (sh tarkvara lähtekood)

privaatsus

isiku või rühma vabadus end teistest soovitud ulatuses isoleerida teistest ennast või anda enda kohta valikulist teavet

avatud sisulitsents

teose autori või autoriõiguste omaja antud luba kindlaksmääramata isikute ringile, et teostada mõnda autori isiklikku või varalist õigust (nt õigus kohandada, kopeerida ja levitada teost), arvestaded seatud piiranguid (nt ärilise kasutuse või muutmise keeld)…